Курсантите във военни университети ще получават, освен стипендия за притежаваното звание, и нов вид стипендия - за подготовка за изпълнение на военна служба като професия, приеха на първо четене депутатите. Със 155 гласа "за" и един "въздържал се" парламентът одобри законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и ДПС.  
Към момента курсантите получават основна стипендия за звание в размер на от 260 до 305 лв., като трябва да се има предвид, че те нямат правото на допълнителна трудова дейност, посочват вносителите. Целта на промените е повишаване на привлекателността на военните специалности. 
Предвижда се размерът на новата стипендия да бъде не по-малко от 1,3 от базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, която се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. С промените обучаващите се във висши военни училища ще получават кумулативно две стипендии, като за курсант минималната ще стане в размер на 754 лв., а максималната 934 лв. (приблизително размерът на минималната работна заплата за 2024 г.) За курсант – офицерски кандидат I клас минималната стипендия ще бъде 1099 лв., а максималната – 1299 лева.
Депутатите одобриха на първо четене и законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от Министерския съвет, със 103 гласа "за", 35 "против" и 13 "въздържал се". Сред целите на промените са подобряване на ефективността в дейността на Съвета по отбрана чрез оптимизиране на състава му и осигуряване на гаранции за компенсиране на всички направени разходи от страна на Министерството на отбраната за обучението на военнослужещите чрез поемане на задължение от тяхна страна за изпълнение на военна служба за определен период от време.  
(следва)