Върховният административен съд (ВАС) потвърди определение на Административен съд – София град (АССГ), с което е приел, че е законосъобразна заповедта на главния архитект на София, с която на „Въжени линии“ ЕАД е наредено да извърши ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване, и привеждане в съответствие с изискванията на „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“. Това става известно от публикувано решение на съда, взето на 28 ноември, което е окончателно.
От съда посочват, че заповедта е издадена от компетентен орган, не са допуснати нарушения във формата и съществени такива на административно производствените правила. Според съдебния състав неоснователно е възражението за липса на фактически основания, изложени в заповедта и за немотивираност. 
В решението се обяснява още, че при установяване, че обектът не се поддържа в добро състояние, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване. В случая е правилен изводът на съда, че са установени именно тези обстоятелства, посочват от ВАС.
„По делото, безспорно от събраните и обсъдени от съда в цялост доказателства, е установено, че обектът, предмет на заповедта, не е в добро състояние, подлежи на ремонт, което изпълва фактическия състав за издаване на заповедта“, се казва в решението на съда.
Допълва се, че е правилен изводът на АССГ, че това дали следва да се извърши основен или текущ ремонт, съответно вида на необходимите ремонтни или възстановителните дейности, е въпрос на последващо техническо решение, което ще бъде определено по вид и обем с изготвянето на инвестиционен проект, одобряването/съгласуването му.