В национален план „Каритас“ е подпомогнала с трудово посредничество около 2000 украински бежанци, каза днес във Варна изпълнителният директор на „Каритас Русе“ Стефан Марков, който участва във Варна в работна среща между работодатели и украински бежанци в подкрепа на инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“.
Той уточни, че не всички от тях са се устроили на работа, но са получили помощ, включително и за легализация на документи. Марков каза, че това подпомагане ще продължи и през следващата година. И уточни, че трудовото посредничество е по специална програма на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН). Организацията през тази година е плащала и за получаване на квалификация на бежанците. При нас са минали хора с най-различни специалности, ние сме плащали за това, за да могат да получат легална диплома, обясни Марков.
През следващата година ще е малко по-особено, ще посещаваме настанените бежанци в държавните бази и не само, за да може да бъдат информирани за възможностите, след това да направим най-общо казано трудови досиета, за да може да знаят на какво могат да разчитат, коментира още той. Освен това организацията ще провежда срещи и с работодатели. На бежанците ще се помага и с написване на CV, както и легализиране на документи и други.
Марков каза още, че миналата година бе много усилена за „Каритас“ във Варна, в Русе, в Дуранкулак, с много голям проект за помощ на украинските бежанци. Той е включвал настаняване, парично помощ, медицински подпомагания, а през тази година с акцент и за работа с децата. Организацията работи на територията на Северна България е общо са били подпомогнати около 8000 души,  от които най-много във Варна – около 5000.