Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Мюнхенският университет "Лудвиг Максимилиан“ организират втори уъркшоп за устойчивото бъдеще на Бургас в рамките на научния проект "Емпауър" (EmpowerUs), финансиран от рамковата програма за научни изследвания на ЕС  "Хоризонт Европа". Събитието ще се състои в Регионална библиотека "Пейо Яворов" на 30 ноември от 10:00 до 14:00 часа, съобщиха от БФБ. 
По време на срещата ще се представят и оценят три ключови пилотни идеи, възникнали на база на дискусиите от първия уъркшоп през юни 2023 година, когато 30 представители на местната общност - институции, научни институти и неправителствения сектор, дискутираха основните предизвикателства пред крайбрежната територия - политическа нестабилност; липса на водеща роля на науката при съставянето на политики за околната среда, замърсяване на водите и сушата, климатични промени и адаптация и други. 
"По време на втория уъркшоп ще преминем на следващия етап и с активния принос на участниците ще изберем пилотен проект, насочен към устойчивото развитие на района на Бургас. Дотук имаме формирани три идеи: "Екотуристическа марка „симБиотично“, Дигитален модел за адаптивно и съвместно управление за Атанасовско езеро и Изграждане на капацитет: образование за възрастни или за пораснали в областта на екологията, климата и бедствията“, но всичко може да се промени на срещата и да бъдат дадени по-добри или релевантни предложения“, каза д-р Анна Антонова от Мюнхенския университет, цитираната от Българска фондация биоразнообразие.