Близо 30 000 „специални деца“ чакат адекватна подкрепа от държавата, предупреди омбудсманът Диана Ковачева, съобщиха от институцията. За решаването на проблемите на учениците със специални образователни потребности (СОП) и малчуганите в детските градини са необходими още средства и координация между три министерства, допълва Ковачева.
Осигуряваната подкрепа на децата и учениците със специални потребности в системата на образованието (СОП) не е ефективна. Хиляди деца със СОП не успяват да завършат задължителното по Конституция обучение до 16-годишна възраст. Малко от тях имат възможността да бъдат подкрепяни от помощници на учителя заради липсата на финансови средства. При много ученици основната тежест по приобщаването им в образованието пада върху семействата вместо върху образователните институции. Тези проблеми са системни и за решаването им са необходими сериозни ресурси и нов модел за работа с децата със СОП.  Това сочи анализът на омбудсмана проф. Диана Ковачева,  въз основа на детайлни данни по региони за ключови показатели за реализирането на политиката по приобщаващо образование на децата и учениците със СОП, предоставени от Министерство на образованието и науката (МОН). 
Анализът ще бъде представен на дискусия „Приобщаващото образование – проблеми и решения“, която се организира от обществения защитник и министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, на 30 ноември от 10:30 часа в заседателната зала в институцията на омбудсмана.
В обсъждането ще участват народни представители, университетски преподаватели, родители, директори на учебни заведения, директори на ресурсни центрове за приобщаващо образование от София, Пловдив, Пазарджик, началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, експерти и др. 
Дискусията е част от Националната кампания на омбудсмана „За правата на децата и хората с увреждания“, в рамките на която, по настояване на проф. Ковачева, бяха осигурени 8 млн. лева допълнителни средства за приобщаващо образование за  деца със СОП за 2023 г. 
По данни на МОН към края на 2022 г. децата в детските градини със специални образователни потребности са 7126. Проблем в детските градини е работата с родители, навременното идентифициране и подкрепа на децата със СОП. Така се пропуска ценно време за работа с тези деца и за преодоляване на дефицити в развитието им. Учениците от I до XII клас, които попадат в тази група, са 20 040. Подробните данни по образователни етапи показва, че малка част от учениците със СОП стигат до гимназиално обучение, като с всеки следващ етап на образование броят на учениците със специални потребности в образователната система намалява. 
За решаването на тези проблеми е задължителна по-добрата координация между ресорните институции като Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, МОН и общините, и адекватно финансовото и ресурсно подсигуряване на приобщаващото образование. Нужни са и целенасочени усилия в посока промяна на нагласите и на учители, и на родители спрямо децата и учениците със специални образователни потребности, е категоричното становище на омбудсмана Диана Ковачева.  
Вчера омбудсманът Диана Ковачева изпрати становища до председателя на Народното събрание Росен Желязков и ресорните парламентарни комисии по внесения от Министерския съвет законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г., по законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване и законопроекта за бюджета на националната здравноосигурителна каса. Според Ковачева в законопроекта за държавния бюджет за догодина актуализацията на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8 д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), е дълго чакана стъпка и предвиденото увеличение на средствата ще бъде голяма подкрепа за семействата на децата с увреждания, посочва омбудсманът. Ковачева обаче обръща внимание на необходимостта от въвеждане на механизъм за автоматичното актуализиране на помощите. 
Омбудсманът посочва и друг сериозен проблем, който не намира решение в законопроекта за държавния бюджет за следващата година – това е размерът на данъчните облекчения по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Определените 7920 лв., с които се намалява сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, не са актуализирани от 2008 г.