Българската академия на науките (БАН), Софийският форум за сигурност и посолството на Кралство Испания организират дискусия на тема “Бъдещето на изкуствения интелект: изследване на въздействието на технологиите върху човечеството”. Събитието ще се състои на 30 ноември, от 9.30 до 13.30 часа, в Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ №1), съобщават от пресцентъра на БАН.
Бързото навлизане на изкуствения интелект в различни сфери на обществения живот поставя необходимостта от задълбочен анализ на влиянието на тези технологии, регламентацията за разработване и използването им. Български и испански експерти ще споделят своите анализи и опит по отношение на различните аспекти на прилагането на решения, базирани на изкуствен интелект. Работният език на дискусията ще е английският, уточняват от БАН.
Целта на семинара е да се обсъдят практическите въпроси, свързани с управлението на процесите около навлизането на изкуствения интелект в различните сфери. Сред въпросите, които ще бъдат поставени, са тези за правната регламентация на разработването и прилагането на изкуствения интелект, координацията на политиките на национално ниво, проблемите в образователната сфера, включително подготовката на специалисти в областта на изкуствения интелект. Ще се дискутира неговото влияние върху трудовата сфера и заетостта, възможните промени в различни сектори чрез въвеждане на системи, базирани на изкуствен интелект, както и влиянието му върху сигурността, отбраната и международните отношения, допълват от БАН.