Председателят на парламента Михаил Миков ще внесе проект на решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата. То ще бъде предмет на дискусия и в пленарна зала.
Предполагам, че няма някакви възражения, защото наближава краят на месеца, а от определянето на размера на възнаграждението на народния представител зависи преизчисляването на възнагражденията на 27 други институции. Това е въпрос, който консултирахме на председателски съвет и нямаше особени възражения, заяви Миков.
Депутатските заплати се формират на базата на данните за средномесечния доход в страната. Когато той расте, растат и възнагражденията на народните представители. Според правилника на парламента парите им са равни на 3 средни заплати в обществения сектор през последния месец от тримесечието.
Основната депутатска заплата в предишния парламент беше 2196 лв. Тя беше замразена на това ниво през февруари от предишния парламент. Това е нивото от 2009 г. и на практика сега депутатите ще продължат тази политика. Очаква се решението да бъде гласувано още днес, за да влезе в сила от 1 юни.