Пленумът на Върховния касационен съд е отклонил две искания за касиране на изборите от 12 май, съобщиха от съда.

Пленумът е решил да отклони искането на "Коалиция на протеста", тъй като подписалите искането лица не притежават качеството на субекти, които по смисъла на Изборния кодекс могат да се сезират ВКС с искане за оспорване законността на вота. Искането на политическа партия "Другата България" и кандидатите за народни представители Нина Гергова, Ивайло Франц и Божидар Томалевски за сезиране Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на парламентарните избори, проведени на 12 май.

БГНЕС припомня, че до 30 май ВКС трябваше да вземе решение дали да оспори законността на изборите за народни представители пред Конституционния съд. На 20 май председателят на ВКС Лазар Груев обясни пред медиите, че към тази дата във ВКС е постъпило едно искане от партия "Другата България" за касиране на изборите за народни представители. Запитан дали ВКС ще се превърне в пощенска кутия и дали вече някой е пуснал искане за касиране на вота, Лазар Груев отговори : "Тези, които задават този въпрос и тези, които трябва да му отговорят, трябва да намерят отговора в законодателството"."В отменения вече Закон за избиране на народни представители, член 112 предвиждаше жалбите във връзка с касирането на изборите да се подават чрез органите по член 150 от Конституцията (президента, ВКС, ВАС, Министерски съвет, главния прокурор, 1/5 от народните представители) пред Конституционния съд. Сега действащата разпоредба на член 264 от Изборния кодекс предвижда, че жалбите се подават пред органите по член 150 от Конституцията, които могат да сезират Конституционния съд с мотивирано искане", напомни той.