Местна коалиция „България на регионите” (ВМРО–БНД, Консервативна България, Съюз на патриотичните сили „Защита”) даде официален старт на предизборната си кампания в Русе.

В зала „Европа” пред членове и симпатизанти, кандидатът за кмет на коалицията Искрен Веселинов, представи основните акценти от своята програма за управление на Русе за мандат 2023 г. – 2027 г.

„Акцентите, които ще представя, са фокусът от виждането ми за развитието на нашия град – град, който беше известен като „градът на първите неща” в България. И този факт ни дава самочувствие, което днес обаче се усеща доста плахо. Плахо е, защото Русе не се развива така, както даденостите му позволяват; защото Русе не се управлява с мисъл за „утре”, а по-скоро с краткопсрочни планове. Това е тенденция повече от десетилетие.

Факт е, че населението на града е намаляло с 25 000 души за последните 10 години и това е безжалостната статистика. Причините могат да се търсят на много места, но това, което ние дължим на Русе е опита за възраждане. Това ни събира и това ни мотивира. Посоката трябва да се промени. Русе трябва да има своя шанс за развитие. Русе трябва да бъде отново първи. И това е мотото на моята програма: РУСЕ ПЪРВИ ОТНОВО”, заяви Веселинов в обръщението си към присъстващите.

„На първо място се насочваме към икономиката. За да превърнем Русе в средище на ускорен икономически подем ще заложим на икономика на знанието и прилагане на високите технологии във всички сектори на стопанския и обществен живот и към кръгова икономика, при която се намалява екологичното замърсяване, облекчават се проблемите с набавянето на суровини, засилват се иновациите и конкурентоспособността, изтъкна кандидатът.

Комбинация от подходящо образование и активна общинска политика ще подкрепя развитието на стопански сектори, за които е характерна по-висока принадена стойност, високоплатен висококвалифициран труд. Това ще доведе до постепенно покачване на доходите и в други сфери.

Ще работим за изграждане на нови индустриални зони върху общински терени, които ще бъдат профилирани в областта на високите технологии и екологично чистите производства и създаване на високотехнологичен парк, както и разкриване на поне 2000 нови високоплатени работни места в Русе.

Ще създадем постоянна работна група за привличане и съдействие на потенциални инвеститори в процеса на събиране на информация, формиране на инвестиционното решение, изготвяне на необходимите проекти и получаване на съответните разрешения за реализацията им.

Ще активизираме усилия за представяне на предимствата от инвестиции в Русе и региона”, коментира политика.

Друг фокус в програмата на Искрен Веселинов ще бъде туризмът, който също остава една неоползотворена възможност за русенци. Според него той трябва да бъде активно развиван и да се превърне в източник на приходи за русенци.

Третият глобален приоритет за Веселинов ще бъде превръщането на Русе в град с интермодален транспорт. „Бъдещето на Русе като голям транспортен център е днес. С общинска инициатива върху общински терен по поречието на Дунав ще бъде ситуиран първият общински интермодален терминал, който ще затвори веригата речен транспорт – сухопътен транспорт – ЖП транспорт – море и ще превърне града ни в един от логистичните центрове по пътя от Западна и Централна Европа към Черно море и Азия и обратно.

Общината ще фокусира вниманието на държавните институции за разбиване на „обсадата”, на която е подложен нашия град: изграждането на магистралата до Велико Търново и в последствие до Свиленград, вторият мост над р. Дунав и модернизацията на железния път и пристанищната инфраструктура”, сподели Веселинов.

„Ще бъдем активни в прилагането на съществуващия европейски опит за оптимално и ефективно усвояване на финансови средства чрез програмите на ЕС. Нашата амбиция в четиригодишният мандат, който предстои, е да реализираме поне 100 млн.евро по проекти, които рязко да променят стандарта и средата в Русе”, изтъкна още той.

„Ще решим и проблема с инфраструктурата в града, защото трагичното състояние на улиците след водния цикъл прилича по-скоро на бедствено положение и аз гарантирам, че в срок не повече от 6 месеца от влизането ми в длъжност, ще ликвидираме всички последици от този процес”, беше категоричен Веселинов.

„Чистият въздух е неприкосновено право на русенци, затова ще работим активно за превръщането на Русе в град с чиста, зелена и безопасна околна среда”, заяви кандидатът за кмет и допълни, че отговорното бъдещо управление изисква общината да поеме приоритетно най-после своя граждански ангажимент за чистотата на въздуха, който дишаме. Това може да стане единствено и само чрез постоянен и независим мониторинг. И чрез последователна програма за намаляване на замърсителите – индустриални, битови или от транспорт. Компромиси няма да се правят с никого, защото става дума за здравето на русенци.

В експозето си Веселинов представи още акцентите в областите на здравеопазването, подпомагането на лица с репродуктивни проблеми, грижата за младите семейства, образованието, благоустрояването на Русе, културата, спорта и администрацията.

По време на събитието водачът на листата с кандидати за общински съветници и председател на Общински съвет – Русе за мандат 2019 – 2023 г.Иво Пазарджиев, представи персонално кандидатите и изтъкна, че за него е изключителна привилегия да бъде начело на листа с толкова достойни кандидатури.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Местни избори 2023