Във Видин се провежда петата международна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ - ХХ в.)“ на Държавен архив – Видин, каза за БТА началникът на архива Светлана Кръстева.  Това е първото събитие в културния център „Жул Паскин“ след неговото откриване.
„Вярвам, че с представените изследвания и доклади ще отворим нови страници от историята на региона. Контактите и дискусиите с участниците, отзивите от сборниците, които издадохме с материалите от миналите конференции, привлякоха вниманието и на други учени, занимаващи се с изследвания на региона, и станаха основание да продължим традицията с провеждането на конференции“, разказа Кръстева. Получен е поздравителен адрес от името на доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.
В рамките на два дни архивисти и изследователи от България и Сърбия представят 19 научни доклада. Докладчиците са учени от отдел „Ориенталски сбирки“ на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", от Института за изследване на изкуствата – БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бъркбек Колидж, Лондонски университет, историци от страната, архивисти от архивите в Зайчар и Пожаревац (Сърбия), Държавна агенция „Архиви“ и Държавен архив – Видин.
Досега Видинският архив е провел четири научни конференции на същата тема, в които са участвали представители на академичната общност, учени, архивисти от България, Сърбия и Русия. Материалите от конференциите са издадени в сборници. Проведените форуми са провокирали нови проучвания, уточни Кръстева, и допълни, че очаква тази тенденция да продължи и след края на петата конференция.