Парламентарно представените политически партии постигнаха съгласие за състава на секционните избирателни комисии (СИК) за предстоящите в края на октомври местни избори. Консултациите бяха проведени днес в общината и бяха водени от заместник-кмета Пейчо Пейчев.
На територията на община Варна ще бъдат разкрити 411 секционни комисии. От тях 354 ще са с деветима членове, а останалите 57 – със седем.
Общо 3585 са членовете на СИК в общината, а в ръководствата им са 1233 души.