Университетите имат огромна нужда от подкрепа за ново оборудване. Това, което правят те, е да създават знанието. Така, по тази верига, знанието от мястото на създаване отива към прилагането - към практиката и бизнеса. Това каза днес в пресклуба на БТА във Велико Търново Владимир Бобев, началник на Регионален сектор-Варна в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", която е Управляващ орган на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" към Министерството на иновациите и растежа. Той бе участник в заключителната конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия.
"Нашият управляващ орган има предимството на опита, защото ние се структурираме и изпълняваме тези програми вече трети програмен период, посочи Бобев. Научили сме как да се развиваме организационно и как най ефективно да използваме европейските средства", заяви експертът. Той бе категоричен, че тези средства не се усвояват, а се инвестират. По думите му ангажиментът на управляващия орган е от една страна да акцентират върху създаването и преноса на знание, от друга страна - към самите предприятия, където то реално намира веществен израз. Бобев допълни, че синергията между тях е ключова и успешното инвестиране трябва да бъде изпълнено от двете страни.
"Информацията за отворени процедури, за тяхното изпълнение е изобилна в интернет пространството и гарантираме за нейното качество и навременност", каза още началникът на Регионален сектор-Варна в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". 
Основната цел на проекта "Европа в България: Общо бъдеще“, който завършва официално днес, беше чрез организирането на дискусии във всички райони за планиране да се даде информация на широката общественост и заинтересованите страни за политиката на сближаване, за политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за възможностите през програмен период 2021-2027 г., да се представят резултатите на местно ниво, да се очертаят предизвикателствата и начините за тяхното преодоляване. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".