Програмата за развитие на човешките ресурси е изключително полезна за общините с нейната гъвкавост, навременност, достатъчност. Това каза във Велико Търново Росица Димитрова, директор на дирекция "Социални дейности и здравеопазване" към местната община. Димитрова днес участва в заключителната конференция на БТА по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който агенцията изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Конференцията се проведе в националния пресклуб на БТА в града.
Димитрова говори за дневните центрове у нас и за заместващата грижа като нова социална услуга, която се прилага в тях. 
"Община Велико Търново вече има и конкретни резултати - има ползване, има обратна връзка, има бъдеще, което поставя тази нова услуга", посочи Димитрова. Тя подчерта, че Програма за развитие на човешките ресурси предоставя много добра интегрираност със социалната инфраструктура, която се изгражда с Програмата региони в растеж. Димитрова коментира и доброто взаимодействие на национално и на регионално ниво за подобряване живота на населението в общините. Тя припомни, че около 1 100 000 лева са били средствата по програма за изграждането на дневни центрове. От техните услуги се ползват уязвимите групи, хората с интелектуална недостатъчност, с психични разстройства, тези с деменция, възрастните в невъзможност за самообслужване.
"В това отношение Програма за развитие на човешките ресурси прие едно предизвикателство, в което освен ремонтите, оборудването и обзавеждането, трябваше и да подберем хората по съответните длъжности, да ги подготвим, да ги обучим за това, което ще правят, да гласуваме доверие пред обществото, че сме в тяхна полза и че вкарваме и иновация, която е в подкрепа на семействата, които се грижат за хора с увреждания. Именно това беше голямото предизвикателство в първия план в изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа. Не само в полза на хората с увреждания, но и в полза на семействата и близките, които полагат постоянни 24-часови грижи за своите близки с увреждания", каза Димитрова и информира, че четиринайсет календарни дни в годината по закон може да се ползва социалната услуга "заместваща грижа". 
Регистрираните в дирекция "Социално подпомагане" към Община Велико Търново хора с увреждания са около 5000.
"Целта на нашите социални услуги не е да броим количеството, а да направим така, че мрежата от социални услуги да бъде достъпна, навременна и достатъчна за всеки един, който се нуждае от нея", добави Димитрова.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".