Министерството на иновациите и растежа вече работи по четири мерки от Плана за възстановяване и устойчивост, каза заместник-главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към министерството Ивайло Лисичков на заключителна конференция по проекта "България в Европа: Общо бъдеще" във Велико Търново, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия.
Възложените ни мерки вече са обявени. В момента върви последният прием за кръгова икономика, отбеляза Лисичков. Съвсем скоро ще заработи проектът за възобновяеми енергийни източници и съоръжения за съхранения. Довършваме и старата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), допълни Лисичков.
По думите му започва и работата по наследника на ОПИК – Програма "Иновации и конкурентоспособност в предприятията", чийто бюджет е близо два милиарда лева. Тя е разделена на два приоритета – Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема и Цифрова трансформация за публичния сектор, поясни Лисичков.
По нея има и приоритетни направления и компоненти – центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, стимулиране на международното научно сътрудничество и трансфер на технологии, финансиране и изграждане на иновативни клъстери, допълващо финансиране ще има и по изпълнявани от европейски информационни хъбове проекти, каза Лисичков.    
Основната цел на проекта "Европа в България: Общо бъдеще", който завърши официално днес, беше чрез организирането на дискусии във всички райони за планиране да се даде информация на широката общественост и заинтересованите страни за политиката на сближаване, за политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за възможностите през програмен период 2021-2027 г., да се представят резултатите на местно ниво, да се очертаят предизвикателствата и начините за тяхното преодоляване. 
Началото на поредицата от конференции беше дадено в София на 1 декември 2022 г., в зала "МаксиМ" в БТА, след което информационната агенция организира форуми във всички областни градове на страната, както и в някои по-големи общини като Казанлък, Самоков и Свищов. В разговорите участваха представители на областните администрации, на общините, на изпълнителната власт, на Областните информационни центрове, на регионалните информационни центрове "Европа директно", експерти, представители на неправителствения сектор и бизнеса. Те дискутираха как с помощта на кохезионната политика е променен обликът на общините, какви са проблемите, възникнали в хода на реализацията на проектите и какви по-добри решения могат да се вземат на основата на натрупания опит.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".