Първата одобрена програма за новия програмен период в България е "Развитие на човешките ресурси", а процедурата "Грижа в дома", която е важна и се отнася за възрастни хора, вече работи около година, каза ръководителят на Управляващия орган на програмата и главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика Цветан Спасов по време на заключителната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще".
Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Форумът се провежда днес в Националния пресклуб на БТА във Велико Търново и бе открит от генералния директор на агенцията Кирил Вълчев. 
Спасов обясни, че МТСП е национална точка за Европейската година на уменията. "Зеленият преход и дигиталната трансформация на бизнесите са нещо, което е акцент в мерките, които финансираме. Имаме заделен огромен ресурс за предоставяне на възможност на всички желаещи да повишат своята квалификация, като се включат в обучения за дигитални умения", разказа ръководителят на УО.
По думите му и през новия програмен период ще продължи подкрепата към младите родители да се върнат на работа чрез операцията "Родители в заетост", за която има отделени 24 млн. лв. Очаква се утре Агенцията за социално подпомагане да нареди първите траншове за подпомагане и на уязвими семейства за посрещане на високите цени на топло и електроенергията. По 148,35 лв. ще получат 320 000 семейства, като парите са по операция, която е в изпълнение на инструмента "SAVE", обясни Спасов.
Ръководителят на УО посочи още, че до месец ще бъде обявена и нова операция, която ще има за цел да подпомогне социални предприемачи. "Социалните инвестиции са нещо, в което предстои да инвестираме в новия програмен период чрез различни политики и мерки", обясни Спасов, добавяйки, че сред предстоящите операции, в които ще се инвестира са и такива, които ще са атрактивни за бизнеса, като "Адаптирана работна среда".
Като добър пример за работа в социалната сфера Спасов посочи Община Велико Търново. "Според МТСП Велико Търново е най-социалната община в България. Няма процедура за предоставяне на социални услуги, по която Община Велико Търново да няма одобрен проект. Само през стария програмен период общината е договорила около 16,5 млн. лв. Те са много активни и по Плана за възстановяване и устойчивост, каза още Спасов. 
По думите му трите принципа, по които се ръководи Управляващият орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" са опростяване, което означава лесен достъп до европейско финансиране чрез намаляване на административната тежест, бързина и индивидуален подход спрямо нуждите на всеки един отделен човек.