Европейските средства дават възможност за подпомагане не само на научноизследователската инфраструктура, но и за развитието на бизнеса. Това каза доц. д-р Десислава Атанасова - заместник-ректор по интернационализация и комуникационна политика на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Тя участва в заключителната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който Българската телеграфна агенция изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Форумът се организира в Националния пресклуб на БТА във Велико Търново и бе открит от генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев. 
Атанасова посочи, че със своя капацитет и с филиалите, които висшето учебно заведение има във Видин, Силистра и Разград е една от основните движещи сили на развитието на регионите в българската страна по поречието на река Дунав. Тя отбеляза, че Русенският университет си партнира с бизнеса и с общините в една много сериозна и доста активна връзка и позиция. „Това, което ни радва, е че в новия програмен период се дава допълнителна възможност за развитие на научните изследвания и за участието с нови проекти. Като активни участници в Център за върхови постижения и Център за компетентности в областта на информатиката и информационните и комуникационните технологии даваме възможност за по-сериозно развитие от технологична гледна точка на фирмите, с които работим в региона“, посочи Атанасова. Тя добави, че само за последните няколко месеца със средства от кохезионната политика са закупени нови технологии за 1 100 000 лв. по приключващата вече Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това по думите ѝ ще даде една възможност за продължаване на развитието в следващия програмен период. 
„Смятам, че възможността, която дават кохезионните фондове, помага и на образованието, и на науката да работят съвместно и подпомагат сближаването не само на европейско, но и на национално ниво. Това е нещо, което в последните години много ясно се вижда в съвместните програми между университетите“, допълни доц. д-р Десислава Атанасова.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".