Депутатите приеха предложението на Десислава Атанасова, председател на Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, днешното пленарно заседание да продължи до 14:00 часа.
В момента народните представители обсъждат на второ четене законопроект за противодействие на корупцията. С него се създава Комисия за противодействие на корупцията, която ще се състои от трима членове, като всеки един от тях председателства комисията на ротационен принцип за по две години. Кандидатите за членове трябва да имат висше юридическо образование и най-малко пет години професионален стаж. Те ще се избират от Народното събрание, а мандатът им ще бъде шест години.