Смесената работна група на Общинските съвети в Русе и Гюргево ще проведе утре първото си заседание. То ще се проведе от 10 часа в зала "Панорама" на Община Русе. Основната разисквана тема ще бъде ще бъде общото несъгласие да бъде изградена инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци - инсинератор - на територията на бившия химически завод "Верахим" в Гюргево.
    Срещата се осъществява благодарение на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева.