Споразумение за партньорство за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион" подписаха в Медицинския университет (МУ) в Плевен представители на 26-те партньори. Сред тях са Министерството на здравеопазването, общинските администрации на Плевен, Ловеч, Троян, Никопол, Белене, Левски, Кнежа, Искър, Пордим, Тетевен, медицински и учебни заведения на територията на изброените общини. Водещ партньор е Медицинският университет в Плевен, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Реализацията на концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион на базата на стратегията за единно здраве на хората, животните и растенията ще се осъществи чрез създаване на Факултет по ветеринарна медицина и клиника за дребни животни към МУ-Плевен, какъвто няма в Северна България; обновяване на оборудването в болниците на територията на партньорските общини и създаване на кардиологични кабинети в общините без болници; създаване на мобилни кабинети за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените населени места; телемедицина; подобряване на градската среда и на енергийната ефективност в обществени сгради; модернизация на базата за практически упражнения на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д. Димов" в Ловеч и провеждане на дуално обучение и кариерно ориентиране на учениците. 
В частта "Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда", за която индикативният бюджет в концепцията е 9 179 106 лв., Община Плевен участва с проектна готовност за изграждане на шест нови детски площадки на местата на премахнатите стари съоръжения, както и основна реконструкция на парк "Десети декември", парка в района на жп гарата, парковите пространства на площад "Македония", при стадион "Белите орли", "Юнско въстание" (под стария психодиспансер), уточниха от общината. 
Концепцията за ИТИ "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион" е на базата на подхода "Едно здраве" на Европейския съюз. Заложените инвестиции ще кандидатстват за финансиране по програмите "Развитие на регионите", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Развитие на човешките ресурси" и "Образование". 
Сред първите сме в страната, които разработват концепция за интегрирани териториални инвестиции. Благодаря на всички партньори за готовността и съгласието да се включат в това начинание, което ще е от сериозна полза за участниците и несъмнено ще има широк отзвук в дългосрочен план, каза при подписване на споразумението ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров. Той подчерта, че подписването на днешното партньорство е хубав знак за развитието на здравеопазването, аграрния сектор и ветеринарната медицина чрез инвестиции на регионално ниво.
Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ "Стратегия "Единно здраве" за Северозападен регион" е в размер на 52 485 511 лв., а продължителността за изпълнение на концепцията е 36 месеца, посочи Велина Дукова от пресцентъра на университета.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".