Община Белоградчик организира публично обсъждане на изготвената стратегия на местната инициативна група (МИГ) "Белоградчик - Димово – Макреш". То ще се проведе на 21 септември в Младежкия дом в града, каза за БТА координаторът Ангелина Георгиева. На обсъждането ще бъдат разяснени всички мерки, по които ще може да се кандидатства за реализация на идеи, подпомагащи развитието на местните общности на територията на МИГ, както и какъв бюджет се предвижда за всяка една от тях.
Максималния финансов размер на стратегията е до 2 млн. евро, уточни Георгиева.
Поканени са заинтересовани страни като представители на трите общини, училища, детски градини, здравни институции, читалища, неправителствени организации, музеи, търговски дружества, бизнес сдружения, земеделски производители, кооперации, занаятчии и техните сдружения и др., допълни Георгиева. Могат да се изпращат и писмени становища, мнения, препоръки и въпроси по проекта на стратегията, каза още тя.