Министър-председателят акад. Николай Денков ще посети Военномедицинска академия в понеделник, 18 септември. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Премиерът ще се срещне с ръководството на лечебното заведение в 9.30 часа, след което ще разгледа химико-токсикологичната лаборатория във ВМА.
Химико-токсикологичната лаборатория е част от Катедра "Токсикология" на ВМА. В лабораторията се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на международните сдружения в областта (TIAFT, SOFT). Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.
Лабораторията е водеща за страната в областта на съдебно-токсикологичната експертиза, осигуряваща изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества при шофьори , военнослужещи, служители на МВР,  химико-токсикологична експертиза на проби от починали лица, спешна токсикологична диагностика при случаи със съмнения за отравяне и др. (вкл. за редица лечебни заведения от цялата страна по договор), както и изследвания на служители на различни държавни ведомства и частни фирми за употреба на алкохол, наркотични вещества и психоактивни медикаменти.