В понеделник, започва нов етап от изпълнението на проекта за реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на Разград, съобщиха от общинската администрация.
Началото на строително-монтажните работи по проекта беше дадено през февруари. Участъкът в т.нар. Доброшка махала, където водопроводите не бяха подменяни от 50 години и загубите на вода надминаваха 70 процента, бе разделен на пет етапа.
Водопроводите в част от улиците вече са подменени. Следващият етап на ремонтните дейности включва улиците „Люлбургас” - от №13а до края на улицата,  „Щип”, „Костур”, „Кресна”, „Бабуна” – от №38 до №65,  „Дойран”, „Кратово”, „Перистър” – от №30 до 37б. Към момента, докато се подменят водопроводите, улиците няма да бъдат затваряни, но движението по тях ще е затруднено.
Живеещите на тези улици ще бъдат информирани със залепени на вратите уведомления, че започват изкопни работи по конкретната улица, преди това представител на „Водоснабдяване-Дунав” и проектант ще минат за уточнение  на местоположението на водомерната шахта и осигуряване на достъп до нея. На сайта на Община Разград и в местните медии ще се публикува информация от предходния ден във връзка с временно спиране на водоподаването при подвързването на новите водопроводи, посочват от общината. 
От там допълват, че също в началото на седмицата започва поетапно асфалтиране на улиците, където дейностите вече са приключени и чиято настилка все още не е възстановена.
Финансирането на ремонтните работи е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като отпуснатите на Община Разград 2 652 569 лева са 50 на сто от необходимите средства за целия проект. Трасето по проекта е 12 километра водопроводи заедно с още около 10 километра сградни отклонения за близо 500 адреса.