Централната избирателна комисия (ЦИК) откри процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка за дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване, произведени от "Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В", за местните избори на 29 октомври. Решението е публикувано на сайта на комисията.
От него става известно, че максималната стойност на обществената поръчка е 2 005 050 лева без ДДС. Единственият участник в процедурата ще бъде фирмата „Сиела Норма“. В  документа се посочва, че на 13 септември в ЦИК е постъпило лицензионно споразумение между „Сматрматик“ и „Сиела Норма“, от което става известно, че „Смартматик“ прехвърля лиценза за софтуера на машините на „Сиела“. Така „Сиела Норма“ АД е получила изключителното право да модифицира и инсталира приложния софтуер на „Смартматик“ за провеждане на гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври.
В тази връзка ЦИК ще изпрати покана до фирмата „Сиела Норма“ за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки. От Комисията допълват, че всички дейности в настоящата поръчка са взаимно свързани, поради което възниква необходимостта от паралелното им изпълнение. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите, отбелязват от комисията.
В края на август на брифинг говорителят на ЦИК Росица Матева обяви, че софтуерът за машините за гласуване трябва да бъде надграден. Тя обясни, че когато е купуван софтуерът, в Изборния кодекс не е бил предвиден машинен вот за местните избори. По думите ѝ това не означава, че няма да има машинно гласуване на изборите през октомври.