Съветът за електронни медии (СЕМ) съгласува на свое заседание днес проектобюджетите за 2024 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2025 - 2026 г. на Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ).
В свой проектобюджет към месец март БНР е посочило като недостиг на средства 13 милиона лева, а към септември размерът  е намален, стана ясно от доклад на експерт в медийния регулатор. За 2024 г. тази сума вече е 9 700 000 лева, а до 2026 г. достига е малко под 10 милиона лева.
„Прави впечатление, че Българското национално радио е поискало допълнително увеличение както на трудовите възнаграждения, така и на капиталовите разходи“, коментира Симона Велева, член на СЕМ. Тя посочи, че тези средства са „без съмнение необходими“, но допълни, че се надява увеличението в бюджета да доведе до по-добра отчетност на разходването на средствата.
Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев се е аргументирал ясно защо иска това увеличение, свързано с повишаване на киберсигурността, с оглед на кибератаката, която преживя тази институция през декември миналата година, каза по време на заседанието Габриела Наплатанова, член на регулатора.
Считам за уместно увеличаването на програмата на някои регионални радиостанции, каквото е на тази в Кърджали, на 24 часа и съответно на необходимия бюджет за тази цел, коментира председателят на СЕМ Соня Момчилова.
В доклада за проектобюджета за 2024 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2025 - 2026 г. на БНТ се посочва, че са необходими допълнително средства за разпространение, както и почти осем милиона лева за погасяване на задължения, формирани от месеците март до декември 2022 г.
Финансирането на СЕМ също бе сред обсъдените теми по време на заседанието. В представения доклад, свързан с бюджета на медийния регулатор през следващите години, се посочва, че допълнителни средства са необходими за персонал и за издръжка.
/ ГН