През второто тримесечие на годината област Търговище е на единадесето място по показателя средна брутна работна заплата в сравнение с останалите области в страната. В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за април е 1487 лв., за май - 1580 лв., а за юни - 1520 лева, съобщават от Териториалното статистически бюро – Североизток в Търговище. Справка показва, че през първите три месеца на 2023 г. областта е била на 15-то място.
През второто тримесечие средната месечна брутна работна заплата в областта нараства спрямо първото тримесечие с 6,7 на сто до 1529 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и "Строителство". Най-голямо намаление е регистрирано в дейност "Финансови и застрахователни дейности", уточни старши експертът Боян Бончев. 
В област Търговище през второто тримесечие с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите в сектор "Образование" и "Държавно управление". Както БТА съобщи, и през първото тримесечие на 2023 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са били наетите в "Образование" и "Държавно управление".
Спрямо същия период на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. нараства с 15,6 процента. В обществения сектор увеличението е с 5,6 на сто, а в частния сектор - с 20,1 процента.