Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов увери, че е поет ангажимент за опазване на защитените територии, в частност резерватите, като се прилага по-сериозно наблюдение и по-строги мерки по отношение на запазване на природни дадености като например пясъчните дюни. По време на днешния парламентарен контрол той обясни, че този ангажимент се е засилил и след случилото се в Царево, където наводненията отнеха живота на четирима души и причиниха сериозни материални щети. 
В отговор на въпрос от депутата от парламентарната група (ПГ) на ДПС Ертен Анисова министър Попов каза, че река Батовска е част от район със значителен потенциален риск от наводнения, определен в Плана за управление за риска от наводнения. За целия регион от Балчик до село Кранево е извършено картиране на заплахата и риска от наводнения, поясни той.
През 2021 г. регионалната екоинспекция във Варна реализира проект за прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание, речни и крайречни гори, в резерват „Балтата“, припомни Попов. Една от специфичните цели е насочена към подобряване и регулиране на постъпващите водни количества, посочи той. По думите му предприетите действия, касаещи както резервата, така и защитената местност Блатно кокиче, са дали резултат.
В отговор на въпрос на депутати от ПГ "Възраждане" Попов коментира, че река Марица също е част от район с потенциален риск от наводнения. Когато почистването на речни легла е в границите на организирана територия, изборът на изпълнител е изцяло в правомощията на кмета на общината, посочи той. 
Относно замърсяването на река Девинска, в отговор на въпрос на депутати от ПГ на "Продължаваме зромяната-Демократична България", министърът каза, че Регионалната инспекция по околна среда и водите-Смолян е реагирала навременно след появата на проблема. Той посочи, че е наложена санкция на предприятието "Девин" ЕАД, както и че има образувано досъдебно производство.