В България ще има  Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствияПарламентът ратифицира Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на България, Министерството на националната отбрана на Гърция и министъра на националната отбрана на Полша за изграждането, администрирането и функционирането на, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, САЩ.
Проектът за изграждане на центъра е деклариран от България на срещата на върха на НАТО в Чикаго като част от проектите по инициативата "Интелигентна отбрана".
България, в качеството си на страна домакин, осигурява първоначалното финансиране, логистичното осигуряване и инфраструктура за изграждането на центъра. След влизане в сила на меморандума и след акредитиране на центъра от Алианса, разходите за неговото функциониране ще се разпределят на пропорционален принцип между спонсориращите страни.
Парламентът ратифицира и Споразумението между правителството на България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) за присъединяването на страната ни към Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия.
Депутатите ратифицираха и Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), както и Протокола за привилегиите и имунитетите на организацията. България получава пълни права на глас в Съвета на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници с влизане в сила на Конвенцията. Това става в деня на депозиране на документите за ратификацията, а Протоколът за привилегии и имунитети влиза в сила 30 дни след датата на депозиране на инструментите за ратификацията, се посочва в доклада на правната комисия.