Кметът Пенчо Милков изиска незабавни проверки за установяване източника на неприятни миризми, за които русенци сигнализират през последния ден.

Тъй като съмненията са, че техни причинители са промишлени предприятия, по компетентност бе сезирана РИОСВ, като Община Русе е в готовност да окаже нужното съдействие с човешки и материални ресурси при обходите.

„В случай, че инспекцията е извършила вече действия съгласно своите правомощия, моля да получа информация за резултатите от проверката и наличието на данни за замърсяване, като считам, че информацията и за проверките и изводите на РИОСВ- Русе трябва да се изнесат пред русенци“, пише още той.