Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Разград Добрин Добрев издаде разрешение за митинг-протест днес, 25 август, между 18:00 и 18:30 ч. на главен път Русе – Варна. Протестът ще бъде в пространството около бензиностанция „Петрол“ АД и пътното платно непосредствено пред този участък, съобщават от пресцентъра. 
Преди вземането на решението бяха изискани становища от държавните структури Областно пътно управление и ОД на МВР-Разград, направена бе и среща с организатора на протеста Калоян Монев. На нея бе отправено предложение за провеждане на протеста срещу неприятните миризми без затваряне на пътния участък. Това предложение бе изпратено и писмено, като до издаване на разрешението за протест становище не бе получено в Община Разград.
Разрешението се издава с оглед осигуряване на правото на протест на гражданите на Разград и с оглед основателността на мотивите за провеждането му. 
„Считам, че предвид натовареността и интензивността на движение по главен път Русе – Варна, следва да се ограничат до минимум неблагоприятните последици за участниците в движението. Необходимо е да се обезпечи и безопасността на участниците в протеста. Не следва да бъде допускано прекомерно нарушаване на правата на гражданите за свободно придвижване в обхвата на пътя. С оглед на това времетраенето на протеста трябва да бъде определено в разумен срок, който предвид натовареността на движението по пътя не бива да надвишава 30 минути“, се казва в разрешението. 
В него се уточнява още, че „на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, организаторът на протеста следва да вземе необходимите мерки за осигуряване на реда при повеждането му, както и да не създава условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението“.
Добрин Добрев възлага на органите на МВР да създадат предпоставки за нормално и безопасно протичане на протеста с цел опазване на обществения ред и безопасността на гражданите, като предприемат необходимите мерки за спазване на изискванията за място на протеста и недопускане на инциденти и произшествия между протестиращите и собствениците на пътни превозни средства, използващи пътя през посочения период.
Писмото с разрешението е изпратено до организатора на протеста Калоян Монев, до директора на ОД на МВР ст. комисар Мирослав Иванов, началника на РУ Полиция Деян Русев и до областния управител Владимир Димитров.