Общинската администрация в Белоградчик направи обществено обсъждане на проектобюджета за настоящата година. Предложената обща бюджетна рамка е в размер на над 14 млн. лева, каза за БТА кметът на общината Борис Николов. Размерът на собствените приходи е изчислен на 6 млн. лева, а средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности са 8,5 млн. лева. По-голямата част от тези средства ще бъдат отделени за образование - около 4 млн. лева, уточни той. Извън общата бюджетна рамка остават очакваните финансови постъпления по европейски и национални програми с приблизителна стойност 3 млн. лв., посочи кметът.
Според Николов в капиталовата програма са заложени 2,1 млн. лв. От тях като разходи за комунално стопанство са определени малко над 1 млн. лв. Предвидени са средства за закупуване на два броя сметосъбирачни машини, на контейнери и кофи за смет, сметосъбирачна машина и съдове за строителни отпадъци. Общо 209 000 лв. са заделени за обособяване на нов гробищен парк в землището на с. Дъбравка, уточни той.
Проектът на бюджета предстои да бъде внесен за гласуване на следващото заседание на Общинския съвет.