Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи общински избирателни комисии (ОИК) в общините Рудозем, Чупрене, Исперих, Ардино и Своге за местния вот на 29 октомври. Това се посочва в решения на ЦИК от днес.
ЦИК назначи вече 15 изборни комисии в общините Костинброд, Севлиево, Трявна, Ямбол, Баня, Лясковец, Павел баня, Якимово, Стамболово, Опан, Бобов дол, Стамболово, Троян, Сопот, Струмяни.
Според Изборния кодекс ЦИК назначава ОИК не по-късно от 50 дни преди изборния ден. В случая това е до 8 септември включително. До 28 август при кмета на съответната община трябва да се проведат консултации за съставянето на ОИК. В същия срок, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината представя на ЦИК писмено предложение за състава на ОИК.  Ако не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща до ЦИК направените предложения за членове на ОИК.
Областният управител прави предложение до ЦИК на база предложенията от проведените консултации при кмета на общината, ако той не е направил предложение до ЦИК за състав на ОИК. Това се случва до 6 септември, съгласно хронограмата на ЦИК за вота през октомври.