По-високи трудови възнаграждения ще получават педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в общинските учебни и детски заведения, след като днес кметът на Община Бургас Димитър Николов и представителите на синдикатите в сферата на образованието подписаха анекс на действащия колективен трудов договор.
"Желанието ми е да работим за още едно увеличение на заплатите до края на годината, особено на непедагогическия персонал в детските градини. Тези служители, освен работливи, са и много натоварени - това са хората, които обгрижват по цял ден най-малките деца. Ще подкрепим детските и учебните заведения с по-малки бюджети, както за маломерните паралелки, така и за по-високите заплати и всеки работещ в сферата на образованието ще получи това увеличение", каза кметът Димитър Николов на срещата със синдикатите в образованието, цитиран от пресцентъра на общината.
Анексът предвижда индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти да се увеличават с не по-малко от 15 на сто. Със същия процент е увеличението на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал в детските градини, а на непедагогическия персонал в училищата - с не по-малко от 10 на сто. Всички останали трудови условия и придобивки се запазват, както са разписани в действащия колективен трудов договор.
Записаните в анекса по-високи трудови възнаграждения влизат в сила считано от 1 януари 2024 г.