Общинските съветници на Добрич дадоха съгласието си Община Добрич да кандидатства чрез проект за закупуването на максимум 8 електробуса и 4 зарядни станции за тях. За целта общината ще кандидатства с проектно предложение по процедурата "Екологосъобразна мобилност" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Докладната записка, внесена от заместник-кмета Росица Йорданова, бе одобрена на днешното извънредно заседание на общинския съвет.
За целите на процедурата е задължително кандидатстването в партньорство минимум между две общини и един оператор на обществена услуга за превоз на пътници. Община град Добрич ще кандидатства в партньорство с Община Добричка и "Градски транспорт Добрич" ЕООД, с оглед на което е необходимо да бъде подписано Споразумение за партньорство, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чрез проекта Община град Добрич цели и надграждане на интелигентна транспортна система (ИТС), като бъдат закупени още 60 електронни информационни табла, които ще бъдат с видеонаблюдение. "Ще искаме да се включи и система за преброяване на пътникопотока и осветяване на 22 пешеходни пътеки на места по булевардите с риск от пътнотранспортни произшествия", обясни зам.-кметът Росица Йорданова. Тя уточни, че заложените електробуси са до 10,5 метра, като целта е с тях частично да бъдат заменени използваните в момента големи дизелови автобуси.
Община Добричка в качеството си на партньор ще се включи в изпълнението на проекта, като ще изпълни осветеност на пешеходни пътеки в натоварени участъци с концентрация на ПТП в близост до образователна, социална, административна и културна инфраструктура. Преди два дни съветниците в Община Добричка дадоха своето съгласие  да участва в проектното предложение и да сключи договор за партньорство с Община Добрич. Крайният срок за кандидатстване е 30 август.
Минималният размер за един проект е 2 млн. лв., а максималният 8,334 млн. лв. с ДДС. По процедурата могат да се предоставят безвъзмездно средства до 90 на сто, а останалите 10 процента се покриват от кандидата.
С решението се дава съгласие, при одобрение на предложение за изпълнение на инвестиция, в срока за изпълнение на проекта Община Добрич да осигури собствен принос в размер на 10 на сто от допустимите разходи, но не повече от 813 400 лв., по дейностите, които ще бъдат извършени от Община Добрич. Освен това придобитите в резултат от финансирането по процедурата активи (електробуси и зарядни станции ) ще останат собственост на Община Добрич в качеството й на краен получател.