Общинските съветници на Добрич приеха на извънредно заседание 25 септември, когато се чества Денят на Добрич, да е празничен и неприсъствен на територията на общината. Докладната записка бе внесена от кмета Йордан Йорданов и общинските съветници я приеха с пълно мнозинство. Областният управител Йорданка Костадинова също изрази положително становище за обявяване на 25 септември за празничен и неприсъствен. 
В мотивите си Йорданов припомня, че "след подписването на Ньойския мирен договор Южна Добруджа (и град Добрич) е в границите на Румъния. Борбата срещу румънската окупация продължава до 1940 г., когато е подписана Крайовската спогодба и Южна Добруджа е върната на България". 
Крайовската спогодба е договор, подписан в гр. Крайова, на 7 септември 1940 г., между България и Румъния, припомня кметът. Условията на спогодбата налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението от Северна и Южна Добруджа, допълва в мотивите си Йорданов. На 25 септември 1940 г. българската армия влиза в Добрич, посочва кметът. 
Като празник на града 25 септември се чества от 1990 г. Тогава с указ на президента е възстановено старото име на града – Добрич.