С обща декларация по повод териториалните планове за възстановяване и устойчивост (ТПВУ), излязоха миньори, енергетици, неправителствени организации и общественици от Перник. Позицията, състояща се от шест точки, бе разпространена до медиите от "Топлофикация" Перник.
В нея се посочва, че ТПВУ са в абсолютно противоречие с решение на Народното събрание от януари т.г. за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост и извеждане от експлоатация на въглищните мощности след 2038 г.
В декларацията е упоменато, че планът не отчита разликата в доходите у нас и в другите страни от ЕС. Посочено е, че средният европейски доход е 33 000 евро (годишно - бел. ред.), а у нас той възлиза на 10 300 евро. За област Перник същият е под 8550 евро на годишна база, се твърди в документа. 
В декларацията е поставен и въпросът за това каква ще бъде алтернативата за отопление за 20 000 домакинства, ако "Топлофикация - Перник" преустанови дейността си, както и до колко издръжлива е енергийната система, ако същата стане основен заместител на топлофикационните централи.
Подписалите се под декларацията смятат, че ТПСП биха били справедливи, ако осигурят възможности за трайна заетост и водещи до увеличаване на стандарта на хората, а не обричащи ги на трудности и неясно бъдеще, се казва още в позицията. 
Декларацията е предадена на министъра на енергетиката Румен Радев. Във вторник той пристигна Перник, където присъства на информационна среща във връзка със справедливия преход и бъдещето на минните региони.