Трикоординатните радари ще бъдат доставени в края на 2025 г., ако до края на тази година бъде сключен договор с фирма изпълнител. Това каза пред журналисти полковник Димитър Георгиев, началник на Щаба на Военновъздушните сили. Днес той участва в заседанието на междуведомствената работна група за изпълнение на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“.
По думите на полковник Георгиев в рамките на две-три седмици се предвижда да бъдат разгледани техническите предложения. Периодът на доставка на радарите е заложен в искането на предложението и е две години след сключването на договора, посочи той. 
Обхватът на проекта включва придобиване на седем нови трикоординатни радари, обучение на личен състав, задължително изискване за гаранционна поддръжка на радарите не по-малко от 24 месеца, с последваща интегрирана логистична поддръжка за пет години, обясни той. По думите му това е за обезпечаване използването и поддръжката на радарите за период от седем-осем години след тяхната доставка. 
Полковник Георгиев отбеляза, че първоначално са били изпратени искания за оферта от осем компании, но са получени предложения само от пет - „Локхийд Мартин“ (САЩ), „Леонардо“ (Италия), „Елта“ (Израел), „Индра“ (Испания), „Талес“ (Франция). 
Основни критерии, по които ще оценяваме и ще анализираме тези предложения, са цена за придобиване и цена за поддръжка, оперативни способности, бойна ефективност на радарите, индустриално сътрудничество и гаранционна поддръжка, посочи полковник Георгиев. Той заяви, че ценовите предложения ще се отворят на второто открито заседание на работната група. 
Цената, която е планирана за реализацията на този проект, е на базата на запитване за информация (Request for information), което сме изпратили преди три години. Заложено е 400 млн. лв., въз основа на едно от получените предложения, посочи още той. 
На 1 февруари Министерският съвет прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при реализиране на инвестиционен проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“, припомнят от Министерството на отбраната. Придобиването на седем нови трикоординатни радара и оборудване за защитено опознаване на въздухоплавателни средства има за цел преодоляване на дефицита от способности за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, посочват от МО.