Днес е важен ден за българските Военно въздушни сили (ВВС), тъй като отбелязваме последната фаза от един от най-приоритетните проекти за модернизация на въздушните ни способности. Това каза зам.-министърът на отбраната Станимир Георгиев в Щаба на отбраната на първото заседание на междуведомствената работна група за изпълнение на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“. 
Министерството на отбраната (МО) е получило предложение от пет компании - „Локхийд Мартин“ (САЩ), „Леонардо“ (Италия), „Елта“ (Израел), „Индра“ (Испания), „Талес“ (Франция). След отварянето на офертите, в определен от министъра на отбраната срок, междуведомствената работна група следва да разгледа, анализира, оцени и класира подадените предложения.
Зам.-министър Георгиев отбеляза, че основните цели на междуведомствената работна група са да анализира, оценява компаниите, участващи в проекта за радарите. Публичното отваряне на офертите, получени от компаниите, е свидетелство за намерението ни за прозрачност, посочи той.
Модернизацията на българските ВВС е един от основните приоритети на българското правителство, изтъкна той. По думите му проектът е важна стъпка за подобряването на нашите оперативни способности и интеграцията на нашите въздушни сили в колективните системи за отбрана на НАТО.
Страната ни се опитва да модернизира ВВС отдавна, отбеляза Димитър Георгиев, началник на Щаба на ВВС. 
На 1 февруари Министерският съвет прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при реализиране на инвестиционен проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“, припомнят от Министерството на отбраната. Придобиването на седем нови трикоординатни радара и оборудване за защитено опознаване на въздухоплавателни средства има за цел преодоляване на дефицита от способности за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, посочват от МО.
Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на България за 2022 г. показа, че изоставането на процеса на модернизация на армията, задълбочаването на проблема с незаетите длъжности, както и технологичното изоставане и неадекватното ресурсно осигуряване, водят до нарастващи дефицити. Трикоординатните радари са сред приоритетните проекти за преодоляване на дефицита от критично необходими способности.