Министерството на отбраната (МО) ще отвори публично подадените оферти за изпълнение на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Това ще стане на открито заседание днес на междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на отбраната, в присъствието на представители на компаниите, подали оферти. 
На изпратеното от МО искане за предложение, са получени отговори от пет компании - „Локхийд Мартин“ (САЩ), „Леонардо“ (Италия), „Елта“ (Израел), „Индра“ (Испания), „Талес“ (Франция). След отварянето на офертите, в определен от министъра на отбраната срок, междуведомствената работна група следва да разгледа, анализира, оцени и класира подадените предложения.
На 1 февруари Министерският съвет прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при реализиране на инвестиционен проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“, припомнят от Министерството на отбраната. Придобиването на седем нови трикоординатни радара и оборудване за защитено опознаване на въздухоплавателни средства има за цел преодоляване на дефицита от способности за осигуряване на ефективно, непрекъснато и надеждно наблюдение и контрол на въздушното пространство при осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнението на съюзните ангажименти в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, посочват от МО.
Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на България за 2022 г. показа, че изоставането на процеса на модернизация на армията, задълбочаването на проблема с незаетите длъжности, както и технологичното изоставане и неадекватното ресурсно осигуряване, водят до нарастващи дефицити. Трикоординатните радари са сред приоритетните проекти за преодоляване на дефицита от критично необходими способности.