За втора година Националната художествена академия (НХА) набира бакалаври за магистратура, създадена специално за Филиала в Бургас. Тя ще бъде представена на информационна среща, която ще се проведе на 25 август в Пристанищен комплекс Бургас, където се помещава Филиалът, съобщават от висшето учебно заведение.
Магистърската програма е създадена през учебната 2021/22 година от специалност "Изкуствознание" . Тя е ориентирана към културния характер и пазара на труда в Черноморския регион. Основната ѝ цел е да представи и анализира културното наследство на този регион, с акцент върху регионалното развитие на културния туризъм.
Образователният план на програмата включва проследяване на еволюцията на изкуствата през различните исторически периоди и представяне на нови археологически открития и техни тълкувания.
Преподаватели от програмата на НХА – Филиал Бургас са изтъкнати специалисти в областта на изкуствата и хуманитарните науки от Национална художествена академия, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и от местните образователни институции, допълват от НХА.
За да насърчи интереса към програмата, НХА предлага платени практики и стажове по програма на Министерство на образованието и науката (МОН), участие в научни проекти и избираеми курсове за специализация, както и партньорство с различни институции и организации. 
Организаторите допълнят, че по време на срещата ще бъде представена информация за формите на обучение и за специализираните курсове, които предоставят знания и практически умения в различните видове изкуство.
Допълнителна информация за магистърската програма на катедра "Изкуствознание" може да бъде открита в сайта на Община Бургас и в уебстраницата на НХА – Филиал Бургас.