Мобилна изложба със заглавие „Когато момчето става мъж…” Казармата през „онези” 45 години” ще гостува в Историческия музей в Тутракан от 4 септември. Това съобщиха от културната институция в профила си в една от социалните мрежи.
„Това е време, което е още спорно, но и достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Наборната военна служба дълго време играе значима роля не само в живота на българските мъже, но и на всяко българско семейство. Генерация след генерация – дядовци, бащи, синове, внуци – са зачислявани в редовете на войската и са „изпълнявали своя дълг към род и Отечество“. Казармата е не само държавен регламентиран акт, но и изключително важна част от живота на цялото българско общество. Влизайки в казармата, момчето пораства, там възмъжава и става истински мъж“, пишат в публикацията си от музея в крайдунавския град.
Автор на изложбата е д-р Илия Вълев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и тя е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
Експозицията представя сбирка от автентични предмети от изследвания период – униформи, знаци и емблеми на видове и родове войски, войнишко снаряжение, лични вещи и др. Показани са документи и фотографии. В информационни табла са поместени и цитати от разкази на отслужили наборна военна служба мъже, техните лични преживявания и виждания по отношение на този житейски етап.
В тематичен план изложбата е военно-историческа и етноложка. Тя излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата.
Изложбата ще гостува в Тутракан до 10 октомври, входът е свободен.