Извършване на основен ремонт на улици и подмяна на водопроводи в общинския център и в 10 съставни села планира да започне от септември  Община Мездра, съобщиха от общинска администрация. В града ще се ремонтират четири улици - ул. "Оборище", ул. "Георги Бенковски“, ул. "Св. Патриарх Евтимий“ (в участъка от ул. "Янко Сакъзов“ до ул. "Петко Каравелов“) и ул. "Пирин“, с обща дължина приблизително 1 700 м. 
Другата обществена поръчка е за пълен инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за основен ремонт на 10 улици в селата Боденец, Дърманци, Зверино, Лик, Лютиброд, Моравица и Царевец и за подмяна на водопроводите на 3 улици в селата Брусен, Игнатица и Руска Бела. 
За изпълнението на тези 17 инфраструктурни обекти Община Мездра ще инвестира над 1 500 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи.
Общо капиталовите разходи за тази година се предвижда да бъдат близо 5 млн. лв. Сумата е посочена в проекта за бюджет на общината, публикуван на сайта на администрацията. От тях близо 1 млн. и 500 хил. е преходния остатък от 2022 г., а целевата субсидия от централния бюджет ще е над 2 млн. и 150 хил. лв. В сумата влизат още преходни остатъци от 2020 и 2021 г., целеви средства от постановления и решения на Министерски съвет, собствени средства и др.