„Танцуващи истории" свързва общности и културно наследство чрез танц. Фондация „Арт линк/Derida Dance Center започна работа по големия европейски тригодишен проект, финансиран по програма „Творческа Европа“ информират от „Дерида“.
По думите им проектът се фокусира върху популяризирането на археологически обекти чрез сценични изкуства и има за цел да идентифицира иновативен, ефективен и възпроизводим модел за популяризиране на културните обекти, като активно включва местните общности в художествено производство и съзнателно ползване на културното наследство, и насърчава международния обмен на европейски артисти.
Целта е да се създаде адаптивен общ модел, който да бъде разпространен и използван на европейско ниво, с цел комбиниране на материалното културно наследство на избраните обекти с нематериалното наследство на местните общности и техните истории, слети заедно чрез креативността на танца.
НАЧАЛОТО
Стартът на проекта беше официално даден в Кипър на 6 април 2023 г. в Кипърския технологичен университет.
Първото от петте проучвателни посещения, предвидени в „Танцуващи истории“, беше организирано в археологическия обект Виминациум, в Сърбия. По покана на Археологическия институт – един от институционалните партньори – четирите танцови компании, участващи в проекта, посетиха археологическия обект Виминациум и се срещнаха с граждани и заинтересовани страни от района. Целта беше задълбочено проучване на самия обект и неговия genius loci – усещането за духа на мястото, с цел да се почерпи вдъхновение и да започне съвместното изграждане на разказа, който ще е в основата на артистичната продукция и оригиналните представления, които ще бъдат показани там, разказват от „Дерида“.
„Много сме щастливи, че бяхме домакини на танцовите компании. Ние вярваме, че Танцуващи истории, благодарение на своя подход на участие и способността си да включи местните общности, наистина ще допринесе за създаването на европейски модел, в който както материалното, така и нематериалното наследство да се развиват и захранват взаимно в рамките на система от кодирани взаимоотношения, като насърчат и социално-икономическия растеж на съответната територия", казва Елена Анджелкович Грашар, ръководител на проекта от страна на Археологическия институт.
ИДЕЯТА
Идеята за проекта тръгва от сътрудничеството на пет културни институции от четири европейски страни (Гърция, Испания, Италия и Сърбия). „Танцуващи истории“ се основава на идеята за приобщаващ диалог между организациите, управляващи обектите и местните общности. Стратегическата цел на проекта е проектиране, експериментиране и оценка на модел за популяризиране и развиване на обекти на културно наследство чрез сценични изкуства, ангажиране на общности и подкрепа за териториално развитие.
„Танцуващи истории“ включва 13 организации от 11 европейски държави с богат опит в управлението на културни обекти, сценични изкуства, танцова продукция, изследвания и обучение, както и в проектирането, управлението и оценката на проекти, финансирани от ЕС.
Културните обекти се намират в Испания, Италия, Гърция, Република Сърбия, Швеция, Чехия, Полша, България, откъдето идват артистичните партньори. Техническите партньори са от Португалия, Испания, Унгария и Кипър. Те ще управляват междудисциплинарните процеси, насочени към съвместно създаване на стойност.
/ДД