Граждани от българска народност от седем държави ще могат да кандидатстват в български висши училища, независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване у нас, съобщи пресслужбата на Министерския съвет (МС).
Това предвижда прието от правителството изменение в постановление 103, което регламентира реда за прием на студенти от българската диаспора в Албания, Казахстан, Косово, Молдова, Северна Македония, Сърбия и Украйна. В този акт се регламентира образователната дейност сред българите в чужбина.
С промяната се предвижда освобождаване от такси за кандидатстване и за обучение на приетите по реда на постановлението докторанти от посочените седем държави.
В друго постановление - 228, по което се приемат граждани на Република Северна Македония, се въвеждат промени, с които за първи път в нормативния акт се регламентират организацията и координацията на приема на студентите и докторантите. Студентите се приемат чрез конкурс по документи или чрез един или няколко изпита в зависимост от специалността, за която кандидатстват. Изпитите се провеждат от МОН.
График на изложения за кандидат-студенти от български общности в чужбина публикува на 11 април тази година Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството. 
На форумите, които ще се провеждат онлайн или присъствено, експерти от МОН разясняваха възможностите за кандидатстване в български висши училища на живеещи в Украйна, Молдова, Албания и Косово, Сърбия и Република Северна Македония.
Една от основните цели на информационната кампания е да популяризира българското висше образование сред чуждестранни граждани, които са от българска народност и пребивават постоянно на територията на друга държава.