Правителството прие решение, с което определя Деньо Денев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за срок от пет години, считано от 29 август тази година. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС) след проведеното по-рано днес правителствено заседание. От правителствената информационна служба припомнят, че Денев заема същата длъжност и към момента, довършвайки мандата на досегашния заместник-председател на държавата агенция.
Деньо Денев е роден през 1983 г. в гр. Велико Търново, се посочва на сайта на ДАНС. През 2005 г. завършва висше образование в Академията на МВР с образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Защита на националната сигурност”. През 2015 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” по право във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2005 г. е назначен на държавна служба в Националната служба „Сигурност” (НСС) - МВР. През 2008 г. е преназначен в новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност”(ДАНС), където преминава през всички нива на служебната йерархия до длъжност началник на отдел в специализирана дирекция. От април 2018 г. до назначаването му за заместник-председател на ДАНС изпълнява функциите на директор на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).