С 44 процента са увеличени средствата за капиталови разходи на Община Левски за тази година. Това съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен кметът на общината Любка Александрова. 
Тя посочи, че общата рамка на бюджета на Левски за 2023 г. е над 26,5 млн. лева. Около 14 млн. лв. са средствата за образование, което традиционно е най-голямото перо от всеки общински бюджет, коментира Александрова. Тя добави, че има ръст по отделните пера  – за отбрана и сигурност с 10 процента, здравеопазване с 32 на сто, социално подпомагане, осигуряване и грижи с 85 процента, култура с 13 на сто.
Надявам се в рамките на капиталовата си програма да получим втората половина от средствата от Министерството на регионалното развитие за довършване на тласкател на град Левски. Изграждането на довеждащия водопровод на града ще реши до голяма степен проблема с водоподаването на основното населено място на общината, отбеляза Александрова. 
Тя каза още, че в рамките на следващата година ще се реализира и друг голям проект към Държавен фонд (ДФ) "Земеделие" за подмяна на 10 км водопровод в село Обнова. В момента текат обществените поръчки за избор на изпълнител. 
Александрова информира, че Общината е спечелила още един значим проект към ДФ "Земеделие" - за енергийна ефективност на спортния салон на Основно училище "Максим Горки". Предвижда се изграждане на локална фотоволтаична електроцентрала за нуждите на учебното заведение.  
Кметът на Левски посочи още, че през това лято са извършени редица ремонти в населените места в общината, сред които на читалището в село Изгрев. Там е изграден и осветен параклис. В момента се избира изпълнител на ремонта за детската градина в същото населено място. Ремонт предстои и в детската градина на село Асеновци. Заложени са и ремонти на улици по селата в общината. 
Общественото обсъждане на бюджета на Община Левски ще се състои на 28 август, след което ще бъде внесен за разглеждане в комисиите на Общинския съвет. Основните параметри на финансовия документ са публикувани на сайта на общинската администрация.