Общинският съвет в Монтана прие с голямо мнозинство бюджета на общината за 2023 година.
Кметът Златко Живков съобщи, че бюджетът е в размер на 74,6 милиона лева и е с пет милиона лева над разчетите на общината, направени в началото на годината, с които е работено до сега.
С новия бюджет ще бъдат актуализирани заплатите на около 5000 души, които работят в общинската управа, училища, детски градини, социални, комунални, културни и спортни предприятия. Запазват се средствата за изплащане на еднократни помощи, за издръжка на клубове на пенсионери и на хора с увреждания, остава безплатното пътуване на пенсионери в градския транспорт, остават средствата за стартиращ бизнес, за културни прояви и т.н.. За процедури инвитро средствата се увеличават от 20 000 лева на 30 000 лева за годината.
Живков заяви, че инвестиционната програма на общината ще бъде изпълнена и нито един от обектите, на които се работи в последните месеци, не е спрян. През този сезон общината е ремонтирала най-много паркинги, детски площадки, селски читалища, улици и междублокови пространства и изпълнява амбициозна строителна програма.