На публично обсъждане днес заместник-кметът Добрин Добрев представи проекта за бюджет на Община Разград за 2023 г. В обсъждането участваха и председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова, съобщиха от общинския пресцентър. 
Това е първият общински бюджет, съставен осем месеца след началото на бюджетната година и при липса на указания от Министерство на финансите относно условията за съставянето и изпълнението му. Това се случи поради факта, че годината за държавата стартира без редовно правителство и приет Закон за държавния бюджет, който регламентира и параметрите на общинските бюджети. През март от Общинския съвет бе приет Разчет за 2023 г. На практика към момента на публичното обсъждане 73 на сто от разходната част от бюджета е изпълнена.
Макрорамката на проектобюджета за 2023 г. на Община Разград е в размер на 104 996 614 лв., в т.ч. бюджет - 90 840 862 лв. и индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз – 14 155 752 лв.
Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград, увериха представителите на ръководството на общината.
Добрин Добрев представи и част от по-големите обекти за текущи ремонти. Планираните капиталови разходи са за 18 297 499 лв. Представени бяха и проекти, по които Община Разград работи. 
Предстои проектът за бюджет да бъде внесен за обсъждане на заседанието на Общински съвет - Разград през септември.  
БТА припомня, че общият размер на общинския бюджет за 2022 г. бе 70 511 107 лева. Размерът на капиталовите разходи тогава беше 16 558 208 лева.