Област Перник може да получи средства в размер на 91,8 млн. евро от Фонда за справедлив преход като един от трите засегнати въглищни района в страната наред със Стара Загора и Кюстендил.
Това стана ясно днес по време на проведена информационна среща с участието на министъра на енергетиката Румен Радев. В нея се включиха и представители на Министерство на енергетиката,  Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областна администрация Перник, "Топлофикация" Перник, фирми от минния бранш и др.
"Въпросът не е дали 500 или 10 000 души ще бъдат засегнати от трансформацията. Дори да е един, преходът трябва да е наистина справедлив. Обичайно всички вгледали се в Старозагорския регион подминават Перник и Кюстендил. В двете области има доста различни проблеми за разрешаване, в това число и различна структура на заетост. Именно това е и акцентът, върху който започнахме да работим - ясно да бъдат позиционирани и разпознати общностните нужди в тези региони и те да бъдат правилно насочени нататък към разрешаване на проблемите. Това е причината да настоявам да дойда на тази среща", заяви Радев.
Министърът каза, че заради по-големия акцент, поставен върху въглищния регион на Стара Загора и страхът да се предприемат действия там, Перник и Кюстендил са останали встрани. Според него това е довело до едно цялостно забавяне на процеса, неоткритост, липсата на елементарна диалогичност със заинтересовани страни. По думите му без съмнение, плюс на региона на Перник е свързаността със София, която изземва човешки ресурси от региона. Особено ценно би било да се постигне обратната тенденция и да се отговори на нуждите на заетостта тук. На срещата стана ясно, че териториалните плановете за регионите на Перник, Стара Загора и Кюстендил ще залагат на технологично развитие по цялата верига на добавена стойност – от производството на зелен водород до приложенията му, включително за индустриални, транспортни и енергийни нужди. Освен стимулирането на малки и средни предприятия, в документите се отчита и ключовата роля на големите предприятия за икономическия растеж и създаването на устойчива заетост. По тази причина Министерството на енергетиката е публикувало на интернет страницата си покана към заинтересованите страни за изразяване на интерес към създаването и развитието на определени нови чисти производства.
Кметът на Перник Станислав Владимиров определи справедливия преход като неизбежно предизвикателство пред областите Перник, Стара Загора и Кюстендил, където въгледобивът осигурява голям брой работни места. Той коментира, че за перничани все още не е напълно ясно как ще се преобразува местната икономика през следващите години, но той е на мнение, че това трябва да е съпътствано от умни и премерени стъпки, и в синхрон между местната и националната власт.