Малко над 33 млн. лв. ще е бюджетът на Община Мездра за тази година. Процедурата по приемането му вече стартира, съобщиха от общинска администрация. Публичното обсъждане на проекта е насрочено за 28 август. Очаква се да присъстват гражданите, кметовете на кметства и кметските наместници, юридическите лица, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица. 
Според качените в сайта на администрацията материали, по-голямата част от средствата, с които общината ще разполага за тази година, ще са от централния бюджет - 23,52 млн. лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности ще са малко над 18,167 млн. лв, а трансферите за местни дейности - 4,63 млн. лв. За капиталови разходи се очаква целевата субсидия да е в размер от над 2,157 млн. лв.