До 413 лв. компенсация ще могат да получат родители, чиито деца не са приети в общинска ясла или яслени групи в общински или държавни градини поради липса на свободни места. Това се посочва в доклада на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков във връзка с предложен Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет. 
Проектът е публикуван днес на портала за обществени консултации. Крайният срок за обсъждания е 20 септември.
Сумата от 413 лв. представлява средният месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за календарната година, се уточнява в доклада. В него се посочва още, че предложението е въз основа на предвидените в бюджета за 2023 г. средства в размер на 10 млн. лв. за разходи от юни до декември тази година. Посочено е, че средно месечният брой на децата, за които ще могат да бъдат компенсирани разходите за този период, е 3459, които отговарят на условията на наредбата.
Компенсацията на държавата е за "родителите на деца на възраст от 3 месеца до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст". Условията, на които трябва да отговарят семействата, за да бъдат компенсирани, са: детето да е кандидатствало за прием, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места и др.